Kasutustingimused

Kasutustingimused on uuendatud 01.02.2017

1. Üldsätted

1.1 Veebipoe www.rukis.ee (edaspidi Veebipood) omanik on KTH Capital OÜ-ks (reg.nr 14455323), asukohaga Harjumaa, Tallinn, Viru tn 11, 10140.

1.2 Käesolevas veebipoe KTH Capital OÜ-ks kasutajatingimustes (edaspidi kasutajatingimused) on ostjana käsitletud isikut, kes soovib osta tooteid www.rukis.ee keskkonnas (edaspidi Ostja).

1.3 Kasutajatingimustega kehtestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, toodete ostu-müügi, tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud sätted.

1.4 Ostu sooritamisel nõustub Ostja kasutajatingimustes sätestatuga.

1.5 Müüjal on õigus kasutajatingimusi igal ajal muuta, täiendada ja parandada.

1.6 Kasutajatingimused kehtivad kuni uute kasutajatingimuste vastuvõtmiseni, mille Müüja teeb teatavaks www.rukis.ee kodulehel. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Ostja poolt ostu sooritamise ajal kehtinud kasutajatingimused.

1.7 Kasutajatingimused on kättesaadavad www.rukis.ee kodulehel.

1.8 Kasutajatingimused on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Muutes www.rukis.ee veebikeskkonna kuvamise keelt, kajastatakse vastavas keeles ka kasutajatingimused. Juhul, kui erinevate keelte kasutajatingimustes esinevad vastuolud, kohaldub kasutajatingimuste eesti keelne versioon.

2. Toode ja hind

2.1 Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.

2.2 Toodete müügihinnad ja ühikuhinnad on www.rukis.ee veebikeskkonnas ja tellimustes märgitud eurodes. Kõik müügihinnad sisaldavad käibemaksu.

2.3 Toodetel kehtivad müügihinnad, mis on teatavaks tehtud www.rukis.ee veebikeskkonnas ostu sooritamise hetkel.

2.4 Tellimusele lisandub kättetoimetamise tasu, mis on arvestatud vastavalt Ostja aadressile.

2.5 Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud tagatisraha (edaspidi: Pant), toob Müüja välja vastava toote juures eraldi toote müügihinnast. Pant lisatakse toote müügihinnale.

2.7 Kaalu järgi müüdavate toodete puhul ei muutu toodete lõplik hind tellimuse täitmisel. Komplekteerimisel lähtutakse Ostja poolt valitud kogusest ning kui seda ei ole võimalik täpselt saavutada suurendatakse kaalu vastavalt Ostja poolt tellitud kogusele.

2.8 Kui Ostja poolt tellitud toode on otsa lõppenud ja/või tellitud kogusele vastavalt ei ole Müüjal võimalik tellimust kokku panna tagastatakse Ostjale 5 tööpäeva jooksul enammakstud summa.

2.11 Toodete kättetoimetamisel on Ostjal õigus loobuda toodetest või osast neist. Kaalukaubast saab loobuda vaid tervikuna. Ostusumma või enammakstud ostusumma, millest on maha arvatud kättetoimetamise tasu, tagastatakse Ostjale 5 tööpäeva jooksul kättetoimetamise allkirjastamisest.

3. Ostu sooritamine

3.1 Ostu sooritamiseks tuleb www.rukis.ee kauplus veebikeskkonnas esitada tellimus vähemalt 48h ette.

3.2 Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Tellima“. Tellimus võetakse sooritusele esimesel võimalusel.

3.3 Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal nõustuda kasutustingimustega ning kui ostukorvis on alkohoolseid või tubakatooteid kinnitada, et Ostja on vanem kui 18. Ostja saab tasuda tellimuse eest sularahas, kaardiga või läbi pangalingi.

3.4 Toodete eest tasumisel on makse saajaks KTH Capital OÜ.

3.5 Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostjale, tema poolt märgitud e-posti aadressile, tellimuse kinnitus, mis sisaldab vähemalt tellimuse numbrit. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks ning tooted toimetatakse Ostjale kätte Ostja poolt tellimuses kinnitatud kohaletoimetamise aadressil, valitud kuupäeval ja kellaaja vahemikul.

3.6 Alkoholi- ja/või tubakatoodete ostmisel tuleb Ostjal oma vanuse vastavust tõendada tellimuse kättesaamisel.

4. Maksevõimalused

4.1 Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV,Luminor, Coop Pank) ja ka krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Pocopay).

4.2 Makse tegemine  toimub väljaspool rukis.ee e-poe keskkonda Maksekeskus AS vahendusel. Rukis.ee e-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

4.3 Pärast toote eest tasumist vajutage palun pangas kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.

5. Alkohol- ja tubakatooted

5.1 Alkoholitooteid ei ole võimalik tellida Müüja veebikeskkonnast peale 19:00i.

5.2 Alkoholitooteid ei toimetata kätte ajavahemikul kella 22.00st kuni 10.00ni.

5.3 Alkoholi- ja tubakatooteid ei müüda alla 18-aastastele.

5.4 Toodete kättetoimetamisel on Müüjal kohustus küsida alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid vastuvõtvalt isikult isikuttõendavat dokumenti. Selle esitamata jätmisel on Müüjal õigus keelduda alkoholi- ja/või tubakatoodete üleandmisest.

6. Toodete üleandmine

6.1 Toodete üleandmine toimub Müüja aadressil. Tooteid antakse üle iga päev kella 10.00 – 20.00.

6.2 Tellimuse üleandmise kuupäeva ja ajavahemiku valib Ostja www.rukis.ee veebikeskkonnas enne ostu sooritamist.

6.5 Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid üle anda tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue üleandmise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues üleandmise ajas kokku leppida loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul alates tellimuses esitatud üleandmise kuupäevast.

6.6 Tellimuse üleandmisel Müüja poolt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kättetoimetatud toodete vastavust tellimusele. Tellimusele mittevastavused kohustub Ostja märkima saatelehele, mis jääb Müüja kätte. Vastasel juhul loetakse tellimus kohaselt täidetuks.


7. Kaebuste esitamine

7.1 Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas palume saata e-posti aadressile info@rukis.ee või helistada numbril+372 517 3261.

7.2 Juhul, kui Ostja ei ole nõus Müüja poolse kaebuse lahendusega on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijakaebuste komisjoni poole.

7.3 Juhul kui soovite tellimuse tühistada, palun teatage sellest minimaalselt 24 tundi enne tellimuse täitmist e-mailile info@rukis.ee

7.4 Palun näidake kindlasti ära tellimuse number ja pangakonto number, millele soovite makse tagastust.

7.5 Ülalnimetatud tingimuste järgimisel kanname Teile raha tagasi 5 tööpäeva jooksul.

7.6 Kui esitatud tellimust ei ole õigeaegselt tühistatud või tellitud kaubale ei tulda järgi tellimuse täitmise päeval, ei kuulu tasutud summa tellijale tagastamisele.

7.7 Tellitud kaup ei ole tagastatav kuna tegu on kiiresti riknevate toodetega. Pretensioonide korral palume koheselt saata kiri aadressile info@restaurant.farm või helistada 5173261.


8. Vastutus

8.1 Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees kasutajatingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

9.2 Müüja töötleb Ostja isikuandmeid toodete tellimiseks, toodete eest tasumiseks ning toodete kätte toimetamiseks.

9.3 Müüja ei edasta, müü ega avalikusta Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Ostja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

9.4 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt tellimuse vormistamisel (ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ost sooritati, juhul kui Müüjal tekib vajadus kasutajatingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada ostu eest tasutud summa Ostjale. KTH Capital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9.5 Ostjal on õigus igal ajal tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud kui seadus sätestab teisiti.